За нас

Колеж по охрана и сигурност „ Св. Георги Победоносец" е лицензирано от МОН учебно заведение, с право да обучава кадри по специалност „Организация на охранитлената дейност" - ІV степен, в професионално направление „Сигурност". Колежът е уникален и единствен за страната.

История

Пишем нашата история последователно и твърдо, от първата буква на създаването на учебното заведение до днес.

История - Колеж по охрана и сигурност Св. Георги Победоносец

Създадохме авторски учебни планове и програми с ясното условие те да гарантират качеството на продукта, който искаме – професионалист по безопасност, охрана и сигурност. Най-важното бе, какви знания и умения ще градим, а не каква е традицията или колко ще ни бъде трудно.

Инициирахме промените в списъка на професиите и специалностите, за да отговарят на съвременните изисквания, както и на Закона за частната охранителна дейност. Беше важно – ние обучавахме кадри точно за тези структури.

Участвахме активно и създадохме Държавните образователни изисквания за професията "Охранител" – ние имахме лицензирани 4 колежа и ни бяха необходими държавните изисквания.

Създадохме национална изпитна програма за придобиване на ІV степен на професионална квалификация за специалността " Организация на охранителната дейност" – предстоеше ни дипломиране на випуск.

Намирахме разбиране и подкрепа в мислещи, знаещи и можещи хора, занимаващи се както с аспектите на сигурността, така и с професионално образование.

Вече 12 години при нас израстват млади хора, които достойно заемат своето място, както в частните, така и в държавните служби за сигурност.

Тези от тях, които проявиха дисциплина, упоритост, бяха постоянни и мотивирани от началото до края на обучението си,  успяха, защото това е и нашата философия на успеха!

Мисия

визияНашата мисия: Да създаваме професионалисти по безопасност, охрана и сигурност.

Визия

Утвърждаване на Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец" в признат национален и регионален център за базова подготовка и квалификация на специалисти,  както за държавните, така и за частните служби за сигурност.
Философията на създаването и развитието на Колеж по охрана и сигурност е ясна и определя и нашата визия за бъдещето. Хората, които обучаваме, придобиват професионални умения, които са им полезни, не само в бъдещата им работа, но и в техния личен живот.

Колежът по охрана и сигурност постави началото и натрупа опит, който ни позволи да развием мрежата от колежи в България. А самата тя ще създаде Специализирано висше училище "Академия за безопасност и охрана".