ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ


2011-07-13

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Всички колежани, завършили Колеж по охрана и сигурност, могат да продължат образованието си от ІІІ семестър в  специалностите:  „Защита на националната сигурност" ( Национална сигурност, Защита от аварии и бедствия,Корпоративна сигурност, Екологична сигурност) и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" (Криминалистика) в гр. Смолян ( ВСУ, филиал Смолян). Нашите колежани се ползват и с редица други преференции.

Всички желаещи да продължат обучението си за бакалавърска степен могат да получат допълнителна информация на тел.: 0886 50 22 26 Красимир Цветанов


назад