Прием за учебната 2020 - 2021 година

Прием на документи и записване:

от 20 януари 2020 година - до запълване на местата.

Документи за кандидатстване:

1. Комплект молби и декларации по образец на колежа (Получават се от колежа на място при подаване на документите. Такса за тях не се дължи.)

2. Медицинско от личния лекар, че кандидатът е физически здрав.

3. Диплома за средно образование.

(Кандидатите за обучение, които завършват в годината на кандидатстване и не са получили още дипломите си, както и тези  които не са се явили на матура или не са я издържали, могат да подадат документи за кадидатстване в колежа. Дипломата се представя допълнително.)

Документите могат да бъдат подадени: Лично от кандидата или по електронен път на e-mail: bs_institute@abv.bg

Прием

Приемът се осъществява чрез интервю.

Интервюто цели да провери мотивацията и психологическата пригодност за обучение по специалността. 

Местата за обучение се запълват по реда на сключените договори.

Приемът на документи, интервю и записване се провеждат на адрес:

гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Богатица" №10, ет.1

Необходимо е предварително да заявите час по телефон или имейл.

тел. 0886 50 22 26

e-mail: bs_institute@abv.bg

Специалности:

Редовно обучение:

 1. "Организация на охранителната дейност" със специализация Лична охрана.

 2. "Организация на охранителната дейност" със специализация по една от дисциплините:  Физическа охрана на обекти, Опазване на обществения ред, Защита на класифицираната информация, Оперативно-издирвателна дейност.    

Задочна и самостоятелна  форма на обучение:

"Организация на охранителната дейност" със специализация Физическа охрана на обекти.

За всяка избрана специализация се издава допълнителен документ за завършен курс, 

Приетите и записали се кандидати могат да ползват общежитие на други университети, след издаване на разменно писмо! 

Приемни изпити

Справочник на кандидата:

Молба и декларации, по образец на колежа, можете да получите на място при подаване на документите за кандидатстване или да Ви бъдат изпратени по електронна поща.

 Условия за кандидатстване:

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

3. Да не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.

4. Да не страдат от психическо заболяване.

 За тези обстоятелства, кандидатът подписва декларации, предоставени от колежа, при подаване на документите за прием.

Записване

Банкова сметка:

"Частен професионален колеж по охрана и сигурност "Св.Георги Победоносец" ЕООД

Банка ДСК ЕАД

IBAN BG68STSA93000024789738

BIC STSABGSF

Такси за обучение 

Редовно обучение:

"Организация на охранителната дейност" със специализация по избор от Физическа охрана на обекти, Опазване на обществения ред, Защита на класифицираната информация, Оперативно-издирвателна дейност  -  900.00 лв. на семестър

"Организация на охранителната дейност" със специализация  Лична охрана - 1 100.00 лв. на семестър

Задочна и самостоятелна  форма на обучение:

"Организация на охранителната дейност" със специализация по Физическа охрана на обекти- 600 .00 лв. на семестър

Годишната такса може да бъде платена еднократно или разсрочено, по банков път или в учебната база на колежа.

ПредимстваПредимства на завършилите колежа

Тренировките по практика се провежда в специализирана среда - спортни зали, бойно стрелбище (открито и закрито), оръжейна, спортни комплекси оборудвани с технически съоръжения за обучение по специалността.

Преподавателите са водещи специалисти и експерти (служители на НСО, СОБТ, Военна полиция, преподаватели в Академия на МВР, експерти в частни охранителни фирми и др.)

Предимства за завършилите успешно Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец":

  • Europass Security guard certificate - International Standard Classification of Education (ISCED) - level 5 (на английски и немски език).
  • Свидетелството за професионална квалификация, издавано от Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец", се признава във всички държави членки на Европейския съюз, съгласно  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент. 
  • Отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за назначаване на работа.
  • Възможност за работа в голяма английска охранителна фирма, партньор на колежа.
  • Възможност за работа в български охранителни фирми.
  • Могат да продължат образованието си с предимство и  чрез признаване на кредити, за завършване на висше образование, в специалност: „Гражданска и корпоративна сигурност" в Нов Български Университет.
  • Наши колежани вече са служители в НСО, „Охрана на съдебната власт", „Жандармерия", „ Военна полиция" , Контрактори, Професионални войници, Лична охрана на известни личности, Служители в английски и немски охранителни фирми, както и на много български охранителни фирми.