„Защита от импровизирани взривни устройства"


2018-01-29

 „Защита от импровизирани взривни устройства"

Курс: „Защита от импровизирани взривни устройства"
Дата: 26 и 27 март 2018 г. (понеделник и вторник)
Място: Сградата на Център за върхови постижения „Анти-терористични интелигентни системи", София, полигон до с. Нови Хан и НУЛЦ на БЧК, с. Лозен.
Цена: 340.00 лв.
Група: от 5 до 15 участника
Курсът е предназначен за подготовка и преподготовка на телохранители и екипи за лична охрана и за служители от правоохранителните органи.
Сертификати: Удостоверение за завършен курс по образец на Министерство на образованието и науката и Сертификат от Център за върхови постижения „Анти-терористични интелигентни системи"
Записване: до 20.03.2018 г. включително.
За информация: тел. 0888 50 22 00 - Иван Йорданов

Курс: Защита от импровизирани взривни устройства (ИВУ)
На едно импровизирано взривно устройство му е абсолютно безразлично, че вие сте Сифу, Сенсей или Мастър по най-невероятното източно бойно изкуство или сте гордостта на местния стрелкови или боен клуб. Ако терористи стрелят по охраняваното лице с пистолет или пушка, вие имате шанс да реагирате по някакъв начин, но като те успеят да монтират и да взривят бомба с дистанционно управление, ще се наложи да поемете всички проектили без никаква възможност за реакция. Затова знанията, навиците и уменията да се справяте с подобни заплахи е важно условие да свършите професионално своята работа - да защитите работодателя си и да останете живи и здрави. 
Основна форма на обучението - практически занятия в обстановка, максимално приближена до реалната.
Програма на курса (16 учебни часа).
Беседа за установяване на нивото на подготовката. 
Инструктаж за мерките за безопасност.
Теоретичен модул - 8 часа (Сградата на Център за върхови постижения „Анти-терористични интелигентни системи", София, ул. „Шипченски проход" 67 и полигон до с.Нови Хан)
1. Взривни вещества - определения, класификация, характеристики;
2. Заряди - определения, класификация, характеристики.
- Изготвяне и взривяване на единичен заряд - показ (практическо занятие на полигон)
3. Начини и средства за взривяване:
- Огневи начин - Огнепроводен шнур, Детониращ шнур, Детонатори;
- Изготвяне и взривяване на пиротехническа запалка - показ (практическо занятие на полигон);
- Електрически начин - Проводници, Електродетонатори, Токоизточници; 
- Изготвяне и взривяване на заряд по електрически способ (практическо занятие на полигон).
4. Боеприпаси, използвани за изготвяне на ИВУ - предназначение, общо устройство, ТТДанни и начини за използване на:
- Мини - ТМ-62М, ТМ-62ПЗ, Ба III и др.;
- Противотанкови мини - ТМ-62М, ТМ-62ПЗ, Ба III и др.;
- Противопехотни мини - ПМН, ПМ-79 и др.;
- Заряди - КЗ, КЗУ и др.;

Тактически модул (ситуационни тактически тренинги с използване на тренировъчно оръжие, еърсофт оръжие и учебни имитационни средства) (НУЛЦ на БЧК, с. Лозен)
Тактико-специална подготовка: 4 часа. 
1. Ред за действие при откриване на взривно устройство.
2. Ред за действие при осъществен атентат с взривно устройство
3. Оглед на имот;
4. Оглед на пеши маршрут;
5. Оглед на помещение;
6. Пътища за подход и евакуация;
7. Оглед на автомобил.
8. Оказване на първа долекарска помощ и евакуация на ранен.
Решаване на ситуационни задачи: 4 часа.
1. Съпровождане и извеждане на охраняваното лице след осъществен атентат с взривно устройство. 
2. Комплексни тактически упражнения по организация на взаимодействието в екстремални ситуации;
3. Реагиране при осъществен атентат с взривно устройство в различни условия (в движение - пеш и автомобил, в ресторант, на открито, при масови мероприятия) от един охранител.
4. Реагиране при осъществен атентат с взривно устройство в различни условия (в движение - пеш и автомобил, в ресторант, на открито, при масови мероприятия) от един охранител.
Изисквания към участниците: 
- Навършени 18 години.
- Опит в охранителната дейност или в правоохранителни структури.
- Медицинска бележка от личен лекар.

Облекло и екипировка: 
- радиостанция (опция);
- ежедневно облекло (панталон, тениска, яке или елече);
- здрави обувки;
- облекло подходящо за изпълнение на тактически действия; 
- кобур за пистолет;
- слънчеви очила;
- връхна дреха (яке).
Останалата екипировка и необходимо снаряжение се предоставя от организатора.
Допълнителни материали: Материалите се получават на място и са съобразени с практическата насоченост на курса 


назад