КРЕДИТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - УниКредит Булбанк в партньорство с Колеж по охрана и сигурност "Св.Георги Победоносец"


2014-04-22

КРЕДИТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - УниКредит Булбанк в партньорство с Колеж по охрана и сигурност "Св.Георги Победоносец"

 

Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец"

и

„УниКредит Булбанк

 

Преференциални условия по кредитни продукти от програма:

„Булбанк Академична лига"

 

Студентски кредит

Размер:

Минимален размер: 1000 BGN

Максимален размер:

  • За кредит обезпечен с поръчителство - 7 000 BGN
  • За кредит обезпечен с ипотека - до 70% от пазарната оценка на

недвижимия имот, предложен за обезпечаване на кредита

  • За еднократно усвояван кредит - до 3000 лв.

Плаващ лихвен процент: 7.00%

Такса за разглеждане на Искане за кредит: Без такса

Такса за администриране: 0.65% (еднократно) върху размера на кредита

Такса за поддръжка и обслужване на кредит: 0.80% (еднократно) върху размера на кредита

 

Овърдрафт за преподаватели и членове на Академичния съвет

Валута: BGN

Размер: Пет нетни работни заплати. Предварително одобрен  кредитен лимит в размер на две нетни работни заплати при клиенти с превод на работна заплата в Банката.

Плаващ лихвен процент: 10.75%

 

Овърдрафт за студенти и докторанти

Максимален размер:

  • За студенти - BGN 500;
  • За докторанти- BGN 1000

Плаващ лихвен процент: 12.95 %

 

 

----------------------------------------
Valentina Alexandrova
Personal Banking Advisor           
Affluent clients Unit

Sofia, Sveta Nedelya


"Unicredit Bulbank"

1000 Sofia, 7 Sveta Nedelya sq


Ph. + 359 2 9232 686

Fax:+ 359 2 9232 867

Mob:+359 894 501 279

 

 


назад