• За честта на България

  • Състезание по "Ръкопашен бой"

  • Първокурсници от колежа завоюваха медал

  • първо място в дисциплината "Съпровождане на ВИП лице"


КОЛЕЖ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ - ЛИДЕРЪТ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОХРАНА

20 ГОДИНИ ОБУЧАВАМЕ КАДРИ ЗА СЕКТОРА "СИГУРНОСТ"!

"Лична охрана" и "Организация на охранителната дейност"- редовна,задочна и самостоятелна форма.

International Standard Classification of Education  (ISCED) - level  5

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ -  подробности тук 

 

Добре дошли!

Заповед МОНКолеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец" е лицензиран със Заповед РД № 14-87 от 31.07.1996 г.; РД № 14-60 от 28.06.2005  г.) обн. ДВ бр. 57 от 12.05.2005 г. на Министъра на образованието и науката.Обучава кадри в професионално направление "Сигурност". Колежът е уникален и единствен за страната.

Той е акредитиран от Нов Български Университет (НБУ) и Варненски Свободен Университет (ВСУ). Завършилите колежа могат да продължат обучението си, за придобиване на висше образоване, в специалност „Гражданска и корпоративна сигурност”,"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред","Защита на националната сигурност".

На най-добрите се предлага работа!

Завършилите колежа ползват предимство за назначаване на работа в полиция, държавни и частни служби за сигурност.

Колежът е базово училище на Националната спортна академия (НСА), има утвърден план за съвместна подготовка с "Военна полиция",лицензиран е за провеждане на курсове за "Консултанти по сигурността на опасни товари".

Колежът има собствено интерактивно стрелбище, зала за бойни техники, онлайн подпомагаща система за дистанционно обучение, кариерен център и др.

История

Пишем нашата история последователно и твърдо, от първата буква на създаването на учебното заведение до днес.
Създадохме авторски учебни планове и програми с ясното условие те да гарантират качеството на продукта, който искаме – професионалист по безопасност, охрана и сигурност. Най-важното бе, какви знания и умения ще градим, а не каква е традицията или колко ще ни бъде трудно. Продължава...

Мисия

Нашата мисия: Да създаваме професионалисти по безопасност, охрана и сигурност.

Визия

Утвърждаване на Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” в признат национален и регионален център за базова подготовка и квалификация на специалисти,  както за държавните, така и за частните служби за сигурност. Продължава...