• НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

  На 24 октомври 2016 г. в 14.00 ч. започва новата учебна година в Колеж по охрана и сигурност гр. Смолян. 

 • Начало на учебната 2015/2016 година

  Очни занятия за учебната 2015/2016 г. започват на ........

 • Очни занятия м април 2015 г.

  Очните занятия започват на 14.04. 2015 г. от 13.00 ч. в учебната база на Колежа в гр. Смолян.

 • Покана за общо събрание - спортен клуб

  Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „КОЛЕЖАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ОХРАНА И СИГУРНОСТ" на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  ...  


КОЛЕЖ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ
"СВ. Георги Победоносец"

СМОЛЯН

сертификат

Колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец", гр.Смолян, приема и обучава колежани в направление "Сигурност", специалност "Организация на охранителната дейност", с присъждане на ІV степен на професионална квалификация. Колежът е най-младият от веригата колежи и гимназии по охрана и сигурност към "BS Institute" . Лицензиран е от Министерство на образованието и науката през 2007 г. със Заповед РД 14 - 37 от 02.04.2007 г., Заповед РД 14-28 от 16.05.2009 г. на Министъра на образованието и науката.

За своето съществуване, колежът доказа, че обединява в себе си духът на Родопа планина с отговорността и дисциплината на кадрите, които обучава.

С активната си дейност и с широката подкрепа на всички институции в гр. Смолян, през месец май 2010 година, колежът стана домакин на Националното кадетско състезание "Бодигард".

сертификатКолеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец", гр. Смолян следва неотклонно и своята социална политика, като прилага редица преференции при обучението. Подкрепя обучението на сираци и полусираци, както обучението на братя, сестри и близнаци, определяйки ежегодно намаления на таксите за обучение. Подкрепа получават и завършилите с отличен успех, както и колежаните, които са изявени спортисти и печелят призови места в различни спортни първенства.
Преподаватели в колежа са изявени и утвърдени професионалисти и специалисти в областта на сигурността.

Завършилите колежа са желани служители както в държавните, така и в частните структури за сигурност. В учебния процес са включени дисциплини като Оръжезнание, Стрелкова подготовка, Криминалистика, Право, Индивидуална и екипна тактическа подготовка, Лична защита, Бойни приложни техники и други дисциплини, които изграждат устойчиви професионални знания и умения.

На завършилите колежа се издава EUROPASS - приложение към документа за професионална квалификация. Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.