Дипломиране Випуск 2011, Национална гвардейска част
назад