Дипломиране Випуск 2011, Национална гвардейска част, 01.07.2011 г.
назад