Предстоящи

Курсове


 • КОНСУЛТАНТИ ПО СИГУРНОСТТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ

  КОНСУЛТАНТИ ПО СИГУРНОСТТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ

  ВАЖНО! 

  Можете да се обучавате по два начина - присъствена или ДИСТАНЦИОННА форма!  

  За повече информация - тел.0888 86 40 63 - Васил Костадинов

  Завършилите курса полагат писмен и устен изпит пред комисия на ИА „Железопътна администрация". Още .......

  Пълен текст


 • Курс Тактическа стрелба

  Курс Тактическа стрелба

  Обученето по практическа стрелба (дефанзивна стрелба) е обучението по бойна стрелба в обстановка близка до реалната. Обучението е специфично и включва познание на тактиката на престрелките, психологията на воденето на бой, използвана техника за водене на огън и максимално приближение до действителността. При обучението по практическа стрелба се упражняват голяма част техниките, използвани в приложната стрелба.

  Пълен текст


 • Курс Ремонт и експлоатация на стрелково оръжие

  Курс Ремонт и експлоатация на стрелково оръжие

  И най-добрите оръжия се нуждаят от почистване, смазване, ремонт и настройка. В този курс, обучаемите се запознават с ремонта на всички видове огнестрелно и бойно оръжие. Завършилите курса получават удостоверение за завършен курс по ремонт и експлоатация на стрелково оръжие.

  Пълен текст


 • Курс Обучение на инструктори по стрелба

  Курс Обучение на инструктори по стрелба

  Програмата на курса включва придобиване на знания и умения по обща, специална, техническа, методическа, психологическа и практическа подготовка на инструктори.

  Пълен текст


 • Курс за безопасно боравене с оръжие

  Курс за безопасно боравене с оръжие

  Този курс е в съответствие с чл. 41, ал. 2 т. 7 на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и дава възможност на завършилите го да получат удостоверение за завършен курс и е част от изискванията за получаване на разрешително за носене на огнестрелно оръжие.

  Пълен текст


 • СЪДЕБНО-ПОЧЕРКОВИ ЕКСПЕРТИЗИ

  СЪДЕБНО-ПОЧЕРКОВИ ЕКСПЕРТИЗИ

  Курсът е предназначен за всички, които желаят да придобият теоретични и практически умения по съдебно-почеркови експертизи. Темите са съобразени с необходимия минимум от теоретични и практически познания за последващ експертен стаж по извършване на съдебно-почеркови експертизи. Придобитата квалификация в курса дава право на завършилите висше образование - филология, биология, химия или право да работят като вещи лица.

  Пълен текст


 • Курс Лична охрана – първо и второ ниво (практически курс)

  Курс Лична охрана – първо и второ ниво (практически курс)

  Целта на курса е да бъдат изградени професионални умения и тренирани оперативни навици на служители в екипи за лична охрана. Програмата предвижда придобиването на базови умения, задължително да предхожда усвояването на специфичните знания и умения по организация, тактика, специална и специализирана подготовка на личната охрана.

  Пълен текст


 • Лична охрана – трето ниво (практически курс)

  Лична охрана – трето ниво (практически курс)

  Успешното управление на екипи се нуждае от добри мениджъри и ръководители. На това ниво всеки телохранител трябва да разбира и да формира професионална философия и “кодекс на честта”. Всички преминати до момента теми се разглеждат от гледна точка на психологията и практиката, което спомага за вникването в същността на проблемите. Голямо внимание е отделено на въпросите касаещи взаимоотношенията на телохранителя с клиента и неговото обкръжение.

  Пълен текст


 • Екипни работи на терен – водене на отбранителна схватка и офанзивна тактика в сграда

  Екипни работи на терен – водене на отбранителна схватка и офанзивна тактика в сграда

  Само за професионалисти и изградени екипи. Убедени ли сте че винаги действате правилно в критична ситуация? Попадали ли сте в ситуация със заложници? Курсът ви дава възможност да проверите нивото на знанията и уменията си, а също така да тествате хората си в реална ситуация. Няма забранени методи! Няма ограничение за директрисата за стрелба! Важно е да победиш.

  Пълен текст


 • Тактика на личната охрана, оцеляване в критични ситуации и в зони с повишен риск

  Тактика на личната охрана, оцеляване в критични ситуации и в зони с повишен риск

  Една от най-опасните ситуации за телохранителите и охраната е действието в зони с повишен риск. Готови ли сте да действате в центъра на партизански бойни действия. Можете ли да защитете VIP в страна обхваната от гражданска война, където всеки е потенциален нападател? Ако можете да действате правилно и да опазите себе си ще успеете да предпазите и обекта който защитавате.

  Пълен текст