Дейности

дейностиОсновните дейности на BSI са свързани предимно с обучение  и квалификация на кадри свързани със сектора за сигурност. Обект на нашата дейност са и служители на организации, които имат по-висока степен на застрашеност, с възможни посегателства срещу тяхната личност. Не на последно място внимание е отделено и на обучение и придобиване на умения за опазване на децата от заплахите за тяхната личност и тяхното здраве.

Голяма част от дейността на фирмата е свързана с обучението на служителите  в новосформиращи се структури за сигурност. Екипите за лична охрана и за физическа охрана на едни от най-големите и водещи фирми в България са обучавани в структурите на BSI. Перманентното и поддържащо обучение, както и периодичното тестване на уменията на екипите за охрана са също част от тази дейност.

Семинар – практикумите са една от успешните форми за обучение, която BSI прилага. В такава форма, на изключително високо професионално ниво и в няколко етапа, бе проведено обучение на служителите на ГД “Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието. Обучението бе организирано още при самото сформиране на тази структура, като бяха привлечени за лектори, специалистите, участвали в разработването на нормативните документи за функционирането ѝ.

БСИ - дейностиСеминар-практикумите имаха и изключително ползотворно въздействие върху последвалото разработване на методите и формите на работа на дирекцията.


Част от усилията на BSI са насочени и в обучението на служители, които са обект на заплахи и противозаконни действия срещу тяхната личност. С висока оценка за полезността преминаха и семинарите проведени със служители на Националния осигурителен институт.


В семинар-практикуми са обучавани и охранявани лица, което е едно изключително важно условие за успешен екип за лична охрана, като цяло.

Обучения в структурите на BSI са преминали и много столични учители, директори и ученици по теми свързани с агресията при децата, за адекватно поведение при отвличане, заложничество или заплаха по телефона за поставено взривно устройство, наркотиците и действието им върху личността и много други.