Записване за курсове


2009-03-08

За да се запишете за курс е необходимо да попълните комплект документи, които се предоставят от колежа и да представите копие от личната си карта. Отделните курсове могат да имат и допълнителни изисквания за представяне на документи.

Записването за курса може да стане на място, в учебната база на колежа, или по електронен път чрез използването на формата за контакт в сайта. В този случай ще получите необходимите формуляри по електронен път и допълнителни указания.

За информация - тел.02/971 95 20, GSM 0886 50 22 26. Лице за контакт: Красимир Цветанов

Записването за курсовете приключва при запълване на свободните места.

Таксата за обучение може да бъде внесена по банков път или в касата на колежа.

Банкова сметка:

                      БС ИНСТИТУТ ЕООД
                      БАНКА – ТБ ИНВЕСТБАНК АД
                      КЛОН СОФИЯ 2
                      IBAN BG52IORT80381000012300
                      BIC IORTBGSF


назад