КОНСУЛТАНТИ ПО СИГУРНОСТТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ


КОНСУЛТАНТИ ПО СИГУРНОСТТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Професионален колеж по охрана и сигурност организира и провежда курсове за обучение на „Консултанти по безопасността на превоза на опасни товари с железопътен транспорт". Курсът се провежда по програма, утвърдена от ИА"Железопътна администрация",при индивидуални или групови заявки. В случай на обучение само на един курсист се изготвя индивидуална програма.

Цена на курса:

-          При обучение само на един  участник- цена 560 лв.

-          При обучение на най- малко двама участници- цена 460 лв. на човек.

Не по- късно от десет дни след провеждане на курса се насрочва  дата за явяване на  изпит пред комисия на ИА"Железопътна администрация", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На успешно издържалите изпита се издава Сертификат с Европейска валидност „Консултант по сигурността на опасни товари" валиден в 46 държави.

Необходими документи за участие в курса:

1.      Заявление (по образец).

2.      Оригинал и копие на лична карта.

3.      Документ за платена такса.

За допълнителна информация:  Васил Костадинов, тел. 0888 86 40 63

 

Директива 96/35/ЕС от 3 юни 1996 на Съвета на ЕС, изисква предприятията, превозващи и/или товарещи (разтоварващи) опасни товари, ДА НАЗНАЧАВАТ КОНСУЛТАНТИ ПО СИГУРНОСТТА, получили подходящо професионално обучение.

Придобилите сертификат за Консултанти по сигурността могат да работят като:

Консултант във фирма превозвач

Консултант във фирма изпращач

Консултант във фирма получател

Консултант на спедиторска фирма

Консултант във фирма за товаро-разтоварна дейност

Консултант по сигурността към Национална компания "Железопътна инфраструктура"

 

 

 

 


назад