Курс Обучение на инструктори по стрелба


Курс Обучение на инструктори по стрелба

За информация: тел. 0886 50 22 26 Красимир Цветанов

 Документи за записване:

  1. Молба и декларация по образец.
  2. Дипломи и документи, удостоверяващи завършване на образование (диплома за средно или висше образование).
  3. Документ удостоверяващ здравословното състояние (карта за предварителен медицински преглед).
  4. Документ за платена такса за участие в курса.
  5. Снимки - 2 бр.
  6. Копие на лична карта.
  7. Копие от валидно разрешително за носене на оръжие или копие от завършен курс за безопасно болавене с оръжие.

Записването може да стане лично или по електронен път, чрез използването на формата за контакт в сайта.

 

Обучение на инструктори по стрелбаОбучение на инструктори по стрелбаОбучение на инструктори по стрелба

Курсът завършва с полагането на теоретичен и практически изпит. 
На успешно завършилите се издава Удостоверение, образец на Министерството на образованието и науката

 

 

 

 


назад