Лична охрана – трето ниво (практически курс)


Лична охрана – трето ниво (практически курс)

Успешното управление на екипи се нуждае от добри мениджъри и ръководители. На това ниво всеки телохранител трябва да разбира и да формира професионална философия и “кодекс на честта”.

Всички преминати до момента теми се разглеждат от гледна точка на психологията и практиката, което спомага за вникването в същността на проблемите.

Голямо внимание е отделено на въпросите касаещи взаимоотношенията на телохранителя с клиента и неговото обкръжение.


назад