КОЛЕЖИ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ - ЛИДЕРЪТ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОХРАНАснимка снимка снимка снимка снимка снимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимкаснимка снимка снимка

Добре дошли в нашия сайт!

Ние обучаваме кадри за структурите за сигурност. Развиваме способности за планиране, организиране и управление на охранителна дейност - както на ниво охрана на VIP лица, така и на фирмено, национално и регионално ниво. Поставяме основите на професионалните компетенции за работа в НСО, СОБТ, Охрана на съдебната власт, Полиция, професионална армия и частни охранителни структури. Изграждаме силен дух, остър ум, устойчива психика и здраво тяло.

Базите на колежите са разположени в София, Стара Загора и Смолян.

Изберете града, който ви интересува, за да разгледате страницата на съответния колеж.